Anul I

Semestrul 2
DISCIPLINA CREDITE
Matematici speciale I 4
Limba engleza I 2
Grafica asistata de calculator II 3
Fizica 5
Elemente de inginerie mecanica I (Mecanica) 3
Educatie fizica si sport II 1
Bazele electrotehnicii 4
Analiza matematica II 4
Programarea calculatoarelor si limbaje de programare 5