Înscrierea candidaţilor

Susţine­re probe de compe­tenţă lingvistică pt. progra­mele în limbi străine

Desfăşurarea probelor de concurs

Afişare

rezultate

parţiale

Confirmarea locurilor

( -Depu­nerea actelor în original pentru can­didaţii declaraţi admişi;

-Plata taxei de

înma­­tri­culare;

-Semnare contracte

şcolarizare)

Redistribui­rea locurilor necon­fir­mate şi afişa­rea rezultatelor finale

Confirmarea locurilor ocu­pate după redis­tri­buire.

Retra­gerea dosarelor

17.09.2018-19.09.2018

20.09.2018

21.09.2018

21.09.2018

23.09.2018-25.09.2018

25.09.2018

25.09.2018-26.09.2018