ÎN ATENŢIA CANDIDAŢILOR ADMIŞI LA STUDII MASTER sesiunea iulie-septembrie 2017
Depunerea actelor de studii în original şi achitarea taxei de înmatriculare de 150 lei - obligatorii pentru confirmarea locului obţinut prin concurs - se fac la secretariatul facultăţii în zilele de VINERI, 22 septembrie 2017, orele 9.00-15.00 şi LUNI, 25 septembrie 2017, orele 9.00-15.00.

Facultatea de Inginerie Electrică organizează sesiune de admitere la cursuri universitare de master, cu inscrierea candidatilor in perioada 24 - 30 iulie 2017 si  14 - 20 septembrie 2017. Admiterea se face pe baza de interviu care va avea loc pe 21 septembrie 2017. In aceeasi zi se vor afisa rezultatele. Se pot inscrie la studii universitare de master absolventii studiilor de licenta, indiferent de domeniul si specializarea absolvite