Facultatea de Inginerie Electrică organizează sesiune de disertaţie astfel:

Pentru studenţii de la ciclul universitar de master, în perioada 26.06-2.07.2017. Depunerea la secretariat a cererilor de susţinere a disertaţiei se va face până la data de 16.06.2017. Depunerea disertaţiilor, la secretariat, însoţite de: copie după cartea de identitate, declaraţie pe proprie răspundere privind originalitatea lucrării, referatul cadrului didactic îndrumător şi tema disertaţiei se va face până la data de 23.06.2017.