Asociaţia Studenţilor Politehnişti de Profil Electric din Craiova OSPPEC

Deosebit de activă în viaţa studenţească şi plină de entuziasm, asociaţia OSPPEC dezvoltă şi derulează multe proiecte în care sunt antrenaţi şi studenţii facultăţii de Inginerie Electrică:

  • Coupe Robotique - manifestare ştiinţifică cu participare internaţională, ajunsă la a șaptea ediţie, la care studenţi străini aflaţi în cadrul facultăţii îşi prezintă realizările din cadrul Proiectului de Diplomă;
  • campionate sportive (fotbal, şah), echipa de fotbal a facultăţii a cucerit de-a lungul timpului mai multe trofee;
  • baluri studenţeşti;
  • seara Asociaţiei;
  • acţiuni umanitare, etc.

 

Studiile universitare de licenţă, cu durata de 4 ani, asigură un nivel de calificare adecvat exercitării unei profesii, oferind absolvenţilor cunoştinţe şi competenţe largi, pe domenii de studii.
Pe durata pregătirii, studenţii dobândesc cunoștințe generale și specifice care le asigură competențele și abilitățile necesare exercitării profesiei.
Cunoştinţele generale permit abordări ştiinţifice ale domeniului de specialitate, asigură înţelegerea fenomenului tehnic și capacitatea de a acumula cunoştinţe noi, precum şi comunicarea, orală şi scrisă, în domeniul de specialitate.
Cunoştinţele de specialitate asigură familiarizarea cu cele mai recente realizări din domeniu, înţelegerea şi aplicarea principiilor şi metodelor fundamentale de investigare specifice acestuia.
Absolvenților unui program de studii de licență li se eliberează Diploma de inginer.

Domeniile și programele de studii de licență oferite de facultate:

Pentru ciclul de studii universitare de licență, admiterea se va face pe bază de dosar, luându-se în considerare ca medie de admitere media de la examenul de bacalaureat; ca și criteriu de departajare la medii egale, se va lua în considerare nota de la proba de limba română obținută la examenul de bacalaureat.