Taxa de înscriere în procesul de admitere 2020 este de 100 lei pentru toate domeniile, pentru prima facultate la care vă înscrieți. Pentru înscrierea la cea de-a doua facultate taxa este de 20 lei pentru fiecare domeniu.

 Sunt scutiţi, o singură dată, de plata taxelor de înscriere la admitere şi de rezolvare a contestaţiilor (la facultatea unde candidatul depune diploma de bacalaureat in original) următoarele categorii de candidaţi:

- copiii tuturor salariaţilor de la Universitatea din Craiova;
- copiii personalului didactic de la alte unităţi şi instituţii de învăţământ;
- candidaţii orfani de ambii părinţi, cei proveniţi de la casele de copii sau din plasament familial.
Alte situaţii de scutire la plata taxelor de înscriere vor fi analizate, de la caz la caz, de comisiile de admitere ale facultăţilor.