Pe durata studiilor studenţii pot beneficia de mai multe categorii de burse:

  • Burse externe prin programele internaţionale LEONARDO DA VINCI şi SOCRATES.
  • Burse şi stagii (3 luni) pentru realizarea proiectelor de licenţă (30 în anul 2016/2017) la Dacia Group Renault, AutoChassis International, Pirelli-Romania, Renault Technologies Roumanie, Popeci Utilaj Greu, Polystart Security, etc.
  • Burse de performanta (750 RON) pentru studenţii care au medii de 10.00 doua semestre succesive.
  • Burse de studiu (600 RON) pentru studenţii care au medii mai mari de 8.00.
  • Burse sociale (460 RON) pentru studenţii cu venituri reduse şi probleme sociale, sau de sănătate.

 

Calendarul concursului de admitere, studii universitare de LICENŢĂ, sesiunea IULIE 2016

 Facultatea Înscrierea candidaţilor  Afişare rezultate parţiale Confirmarea locurilor, depu­nerea actelor în original pentru candidaţii declaraţi admişi, taxa de înmatriculare și semnare contract de studii
 Inginerie electrică  12-26.07.2017  26.07.2017 27-31.07.2017

Condiții de admitere: concurs de dosare, media de admitere fiind media Examenului de bacalaureat.

Condiții de departajare pentru medii egale: nota obținută la proba de limba română la Examenul de bacalaureat

 

Cămin Studenţesc

Aflat în imediata apropiere a facultăţii (3 minute) căƒminul, modernizat la standardele europene, poate găzdui aproape 1000 de studenţi.

Restaurant universitar

În incinta facultăţii se află un Restaurant Universitar, aflat în administrarea Casei Universitarilor din Craiova, unde se poate servi masa de prânz, într-o ambianţă adecvată la preţuri deosebit de avantajoase.

De asemenea tot în incinta facultăţii este amenajat un minirestaurant de tip fast-food.

Alte facilităţi

În cadrul facultăţii găsiţi un copy-shop şi un bancomat BancPost.

Pentru ciclul de studii universitare de licență, admiterea se va face pe bază de dosar, luându-se în considerare ca medie de admitere media de la examenul de bacalaureat; ca și criteriu de departajare la medii egale, se va lua în considerare nota de la proba de limba română obținută la examenul de bacalaureat.

 Repartizarea cifrei de școlarizare pentru studii universitare de licență

Facultatea

Domeniul de licenţă

Specializarea acreditată (A)

sau autorizată să funcţioneze provizoriu (AP)

A/

AP

Forma de învăţământ

Capacita­tea de şcola­rizare/ program

Capacita­tea de şcola­rizare/ domeniu

Cifra şcolarizare propusă pentru anul univ. 2016-2017
Buget Taxă
Inginerie Electrică     Ingineria mediului Ingineria şi protecţia mediului în industrie A IF 60 60 24 5
Inginerie aerospaţială Echipamente şi instalaţii de aviaţie A IF 60 60 37 5
Ininerie electrică    Electromecanică A IF 75 235 57+1* 5
Electromecanică A IFR** 50 - 30
Inginerie electrică şi calculatoare A IF 75 65+1* 5
Informatică aplicată în inginerie electrică A IF 50 50 28 5
Inginerie energetică Ingineria sistemelor electroenergetice A IF 60 60 39 8
TOTAL         430 430 250+2* 63

* loc pentru rromi
** IFR - învățământ cu frecvență redusă