1. Pentru ciclul de licenţă sesiunea de admitere 2019:
    • Facultatea va organiza concurs de admitere pe bază de dosar, luându-se în considerare ca medie de admitere media examenului de bacalaureat.
    • Criteriul de departajare pentru medii egale este nota obţinută la proba de limba română la Examenul de bacalaureat.

Nr.crt.

Domeniul

Specializarea acreditată (A) sau autorizată să funcționeze provizoriu (AP)

Forma de învățământ

IF/ID/FR

Capacitate de școlarizare

Număr locuri

buget

Din care

Număr locuri taxă

Număr locuri rromi

Domenii prioritare de dezvoltare ale României

Absolvenți de licee situate în mediul rural

Locuri destinate formării cadrelor didactice

1

Inginerie electrică

Inginerie electrică și calculatoare, IF

75

65

1

16

3

-

3

2

Electromecanică, IF

75

65

1

6

2

-

3

3

Electromecanică, IFR

50

-

-

   

-

30

4

Informatică aplicată în inginerie electrică, IF

50

35

-

7

1

-

3

5

Inginerie energetică

Ingineria sistemelor electroenergetice, IF

60

40

-

6

2

-

3

6

Inginerie aerospațială

Echipamente și instalații de aviație, IF

60

30

-

 

1

-

3

TOTAL

370

235

2

35

9

-

45

Facultatea

Înscrierea candidaţilor*

Probe elimi­natorii sau susţine­re probe de compe­tenţă lingvistică pt. progra­mele în lb.străine*

Desfăşurarea probelor de concurs

(scris /

probe de aptitudini)*

Afişare

rezultate

parţiale

Confirmarea locurilor

( -Depu­nerea actelor în original pentru can­didaţii declaraţi admişi;

-Plata taxei de

înma­­tri­culare;

-Semnare contracte

şcolarizare)

Redistribui­rea locurilor necon­fir­mate / Afişa­rea rezultatelor finale

Confirmarea locurilor ocu­pate după redis­tri­buire.

Retra­gerea dosarelor

Facultatea de Inginerie Electrică

10-23.07.2019

   

23.07.2019

24-27.07.2019

27.07.2019

28-30.07.2019

Înscrierea candidaţilor

Probe elimi­natorii sau susţine­re probe de compe­tenţă lingvistică pt. progra­mele în lb.străine

Desfăşurarea probelor de concurs

(scris /

probe de aptitudini)

Afişare

rezultate

parţiale

Confirmarea locurilor

( -Depu­nerea actelor în original pentru can­didaţii declaraţi admişi;

-Plata taxei de

înma­­tri­culare;

-Semnare contracte

şcolarizare)

Redistribui­rea locurilor necon­fir­mate / Afişa­rea rezultatelor finale

Confirmarea locurilor ocu­pate după redis­tri­buire.

Retra­gerea dosarelor

09.07.2018-24.07.2018

-

-

24.07.2018

25-28.07.2018

28.07.2018

29-30.07.2018

Platforma de preînscriere online la Universitatea din Craiova este activă

Candidaţii pot începe deja procedurile de preînscriere, prin completarea formularelor online, pe care le au la dispoziţie pe site-ul www.ucv.ro, secţiunea Admitere.

Preînscrierea online simplifică foarte mult procedurile birocratice, ceea ce înseamnă evitarea aglomeraţie şi, mai ales, câştig de timp.