Pe durata studiilor studenţii pot beneficia de mai multe categorii de burse:

  • Burse externe prin programele internaţionale LEONARDO DA VINCI şi SOCRATES.
  • Burse şi stagii (3 luni) pentru realizarea proiectelor de licenţă (30 în anul 2016/2017) la Dacia Group Renault, AutoChassis International, Pirelli-Romania, Renault Technologies Roumanie, Popeci Utilaj Greu, Polystart Security, etc.
  • Burse de performanta (750 RON) pentru studenţii care au medii de 10.00 doua semestre succesive.
  • Burse de studiu (600 RON) pentru studenţii care au medii mai mari de 8.00.
  • Burse sociale (460 RON) pentru studenţii cu venituri reduse şi probleme sociale, sau de sănătate.

 

Calendarul concursului de admitere, studii universitare de LICENŢĂ, sesiunea IULIE 2017

 Facultatea Înscrierea candidaţilor  Afişare rezultate parţiale Confirmarea locurilor, depu­nerea actelor în original pentru candidaţii declaraţi admişi, taxa de înmatriculare și semnare contract de studii
 Inginerie electrică  12-26.07.2017  26.07.2017 27-31.07.2017

Condiții de admitere: concurs de dosare, media de admitere fiind media Examenului de bacalaureat.

Condiții de departajare pentru medii egale: nota obținută la proba de limba română la Examenul de bacalaureat

 

Pentru ciclul de studii universitare de licență, admiterea se va face pe bază de dosar, luându-se în considerare ca medie de admitere media de la examenul de bacalaureat; ca și criteriu de departajare la medii egale, se va lua în considerare nota de la proba de limba română obținută la examenul de bacalaureat.

FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICA ORGANIZEAZA CONCURS DE ADMITERE SESIUNEA SEPTEMBRIE 2017

PENTRU LOCURILE RÁMASE NEOCUPATE

ÏN URMA RETRAGERII DOSARELOR DE CÁTRE UNII  CANDIDATI ADMISI

  • BUGET - 133 LOCURI

Electromecanicá                                                                                  - 20 locuri

Inginerie electricá si calculatoare                                                         - 37 locuri

Informaticá aplicatá in inginerie electricá                                             - 18 locuri

Ingineria sistemelor electroenergetice                                                  - 22 locuri

Ingineria si protectia mediului in industrie                                             - 16 locuri

Echipamente si instalatii de aviatie                                                       - 20 locuri

  • TAXA - 39 LOCURI

Electromecanicá FR                                                                              - 14 locuri

Electromecanicá                                                                                    - 5 locuri

Informaticá aplicatá in inginerie electricá                                               - 5 locuri

Ingineria sistemelor electroenergetice                                                   - 5 locuri

Echipamente şi instalaţii de aviaţie                                                         - 5 locuri

Ingineria si protectia mediului in industrie                                               - 5 locuri

 

                                    ÍNSCRIERI 7-20 SEPTEMBRIE 2017

                                              COMISIA DE ADMITERE

Cămin Studenţesc

Aflat în imediata apropiere a facultăţii (3 minute) căƒminul, modernizat la standardele europene, poate găzdui aproape 1000 de studenţi.

Restaurant universitar

În incinta facultăţii se află un Restaurant Universitar, aflat în administrarea Casei Universitarilor din Craiova, unde se poate servi masa de prânz, într-o ambianţă adecvată la preţuri deosebit de avantajoase.

De asemenea tot în incinta facultăţii este amenajat un minirestaurant de tip fast-food.

Alte facilităţi

În cadrul facultăţii găsiţi un copy-shop şi un bancomat BancPost.