In UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA, ca în fiecare an, şi anul acesta, legalizarea documentelor necesare înscrierii se poate face de către membrii comisiilor de admitere ale facultăţilor, prin confruntare cu documentele originale, nemaifiind nevoie de copii legalizate anterior.

Fiecare candidat va avea la înscriere un dosar A4, tip plic, în care îşi va prezenta documentele solicitate pentru înscriere, conform listei de mai jos. În plus, coperta dosarului de admitere va fi completată de candidat după modelul pus la dispoziţia candidaţilor pe suport tipărit în locaţia de înscriere/secretariatul comisiei de admitere: