e-Learning in electrical engineering

Căutare | Principii de navigare
english version version française versão portuguesa

Mijloacele didactice

Asociaţia dezvoltă în prezent resurse în cadrul a 4 tematici:

Circuite electrice
descrierea şi ilustrarea metodelor de bază pentru scrierea şi rezolvarea ecuaţiilor circuitelor electrice (de la teoremele I şi a II-a ale lui Kirchhoff până la metodele vectoriale de rezolvare a circuitelor de c.a., trecând prin teoremele Thevenin-Norton şi superposiţie)
Electronică de putere
descrierea şi ilustrarea principalelor topologii şi metode de comandă ce permit conversia energiei electrice utilizând mijloacele electronicii de putere
Maşini electrice
descrierea şi ilustrarea modului de funcţionare, construcţie şi comandă a celor mai importante două maşini de c.a.: sincronă şi asincronă (construcţie, ecuaţii de funcţionare, funcţionare cu alimentare din reţea, comandă - U/f, vectorială, DTC)
Energii regenerabile
descrierea tehnică şi ilustrarea filierelor de producţie a energiei electrice pe baza surselor regenerabile, cum sunt cele eoliană şi fotovoltaică
Primele două tematici corespund unor discipline de bază din domeniul ingineriei electrice. Ele permit studiul a două metode principale de analiză a circuielor electrice. Ultimele două secţiuni corespund unor domenii mult mai specializate şi multidisciplinare. Pe de o parte, unul foarte tehnic, ce se adresează studenţilor specializaţi în domeniu. Pe de altă parte, energiile regenerabile reprezintă un sector de aplicaţii care poate interesa un public mult mai larg.

 

Responsabil site: Damien Grenier | Realizare: Sophie Labrique | © e-lee.net
Ultima actualizare 30 septembrie 2005 | Responsabil versiunea română: Sergiu Ivanov